Čistenia kurenárskych rozvodov

Denne sa stretávame s rôznymi problémami s nefunkčným alebo nedostatočným vykurovaním. Problém môže byť zanesené potrubie. Upchaté a zarastené potrubie, bráni plnohodnotnému prevodu tepla z kúrenárskych zariadení do priestoru. Týmto ročne stratíme niekoľko percent tepelnej energie, čo sa odzrkadľuje nielen zvýšením vykurovaním, ale samozrejme aj na našej faktúre za tepelné energie. Je v podstate jedno z akého materiálu potrubie je, každé sa časom zanáša nečistotami. Nezabúdajte teda tiež na čistenie rozvodov kúrenia, ktoré radi vyčistíme, či už u vás doma alebo vo firme.

Kedy čistiť:

Ak máte s vykurovaním jeden s uvedených alebo iné problémy mali by ste rozvody kúrenia rozhodne nechať vyčistiť.

  • odvzdušňovacie ventily a armatúry systému sú nefunkčné
  • teplotné zariadenie nedodáva maximálnu možnú teplotu do okolia
  • kúrenie nefunguje správne
  • vo vykurovacích telesách
  • radiátoroch sa nachádzajú usadeniny
  • zanášanie podlahového vykurovania
  • zanášanie kotlov, ventilov a iných časti rozvodov

Ako čistenie prebieha:

Naši pracovnici zapoja stroj do kúrenárskeho systému, vaše vykurovacie zariadenia sa čistia pitnou vodou, technológiou voda vzduch, až kým niesu úplne vyčistené. Voda z rozvodov s nečistotami ide priamo do kanalizácie. V prípade, že je rozvod potrubia extrémne zanesený používa sa na vyčistenie okrem vody aj malé množstvo chemickej látky , ktorá rozpúšťa extrémne zanesené nečistoty a tie sa potom vyplavujú s vodou von. Po čistení rozvodov kúrenia môžeme potrubia napustiť ochrannou látkou, ktorá zabráni ďalšiemu usádzaniu.

Výsledky čistení:

Prečistením kúrenárskych rozvodov sa vyrieši veľa problémov s vykurovaním. Už od prvého dňa pocítite zvýšenú efektivitu vykurovacích jednotiek u vás doma, tepelné zariadenie bude znova dodávať aj maximálnu možnú teplotu a okolie sa tak vykúri oveľa skôr. Náklady na vykurovanie sa tak dokážu znížiť až o 25%, to záleží od toho ako veľmi bolo potrubie predtým zanesené a koľko tepelnej energie ste tým strácali. Tak či onak po čistení vám vaše vykurovacie zariadenia budú odovzdávať teplo ako nové a to vám ušetrí nemalé peniaze, ale i čas. V neposlednom rade predĺžime čistením aj životnosť vykurovacích telies- radiátorov a kotlov.

Spracovala: Bc.Jana Lizáková