Vykonávanie tlakových skúšok a kontrola tesnosti

Vykonávame tlakové skúšky rozvodov pitnej vody pomocou vody podľa normy EN 806-4:2010 a kontrolu tesnosti pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu, invertného plynu alebo vody. Tiež tlakové skúšky a kontrolu tesnosti ďalších potrubných rozvodov a nádob.

Spracovala: Bc.Jana Lizáková